Gainer

Vastuullisuus

Luomme onnistumista ja parempaa huomista

Vastuullisuus viestii Gainerin toiminnan ne tärkeät periaatteet, jotka edistävät kestävää tulevaisuutta ja myös näkyvät aidosti jokapäiväisessä työssämme.

1. Taloudellinen vastuullisuus

Noudatamme viranomaisvelvoitteita ja tehtyjä sopimuksia asianmukaisesti. Hoidamme kaikki yhteiskunnalliset ja lakisääteiset velvoitteet mallikelpoisesti ja oikea-aikaisesti.

Asiakkaat ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä.

Odotamme myös asiakkailtamme edellä mainitun kaltaista vastuullisuutta.

Gainer.fi
Gainer.fi

2. Ympäristövastuullisuus

Teemme hankinnat tarvelähtöisesti ja harkiten. Hankinnoissa huomioimme pitkä-ikäisyyden ja ekologisuuden.

Päivittäisten jätteidemme määrä on vähäinen ja kaikki jätteet lajitellaan. Koneet ja laitteet kierrätetään kierrätysalan ammattilaisten kautta.

Minimoimme paperin käytön tekemällä dokumentoinnin, arkistoinnin ja tiedonsiirron aina sähköisessä/digitaalisessa muodossa. Kannustamme myös asiakkaitamme toimimaan samoin.

3. Sosiaalinen, yhteiskunnallinen vastuullisuus

Työllämme on laajaa yhteiskunnallista merkitystä; autamme hyväntekeväisyysjärjestöjä ja sosiaalista sekä terveydellistä hyvinvointia tuottavia organisaatioita niiden oman toiminnan varainhankinnassa. Vuonna 2023 teimme asiakkaillemme yli 185000 varainhankinatakontaktia, joista 26000 oli tuloksekkaita. Ymmärrämme vastuumme, miten työssämme toimimme asiakkaidemme edustajana.

Pyrimme aina antamaan työn kautta eväitä ja hyödyllisiä kykyjä kaikkien työntekijöidemme oman elämän varrelle. Näitä on esimerkiksi viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä yhteisöllinen ja toiset huomioiva työn tekeminen.

Tarjoamme työtä kaikille ja kaikenlaisille työntekijöille; osatyökykyisille, eri elämäntilanteisiin, eri ikäisille. Työntekijöistämme yli puolet on 55-vuotta täyttäneitä. Huomioimme kunkin yksilöllisen osaamisen, taustan ja kiinnostuneisuuden töiden suunnittelussa ja työtehtävien hoitamisessa.

Ymmärrämme työntekijöidemme monimuotoisuuden sen laajassa merkityksessä. Panostamme yhteisöllisyyteen ja tarjoamme sosiaalisesti turvallisen työympäristön. Kohtelemme kaikkia Gainerilaisia yhdenvertaisesti eri tilanteissa.

Scroll to Top