Gainer

Älä unohda lisämyyntiä yrityksen kasvustrategiasta!

Uusasiakashankinta, uusasiakashankinta, uusasiakashankinta. Näin kuuluu monien yritysten myyntistrategian slogan. Uusasiakashankinta onkin tärkeä osa yritysten myyntiä ja myynnin kasvua, mutta uusasiakashankinnan takana seisoo vahvana ja varmana aina olemassa olevan asiakkaat. Yrityksesi nykyiset asiakkaat ovat valtaisa voimavara yrityksesi kasvupolulla. Olemassa olevista asiakkaista huolehtimalla, heihin panostamalla ja heistä saadulla lisämyynnillä varmistat yrityksellesi tasaista kassavirtaa uusasiakashankinnan rinnalle.

Asiakashuolinta lisämyynnin mahdollistajana

Yrityksesi asiakasrekisterissä on parhaillaan varmasti kymmeniä, satoja tai tuhansia asiakkaita. Voit pysähtyä hetkeksi ja kirjata ylös miten heistä parhaillaan huolehditaan. Jos yrityksesi on B2B-yritys, onko teillä suunnitelma, miten asiakasyhteyttä vaalitaan ja onko tähän tehtävään määritelty selkeä henkilö? Jos vuorostaan luotsaat B2C-yritystä, jossa asiakasmäärät voivat olla valtavia, oletteko silti miettineet, miten esimerkiksi digitaaliset kanavat voi valjastaa asiakashuolinnan tueksi, tai missä tilanteissa asiakkaisiin voitaisiin olla yhteydessä esimerkiksi puhelimitse? Kartoittamalla nykyisen asiakashuolinnan tilaa voit helposti huomata yrityksesi asiakashuolinnan korjattavat sokeat pisteet.

Asiakashuolinta kertoo yritykselle tärkeää tietoa asiakkaista

Asiakashuolinnan ei-niin-salainen etu on, että asiakashuolinta toimii osana yrityksesi kartoitusta. Pitämällä jatkuvasti yhteyttä asiakkaisiinne tiedätte, mitä heille kuuluu ja millaisia tarpeita heillä on arjessaan. Näin pystytte reagoimaan etunenässä, jos esimerkiksi asunnonostaja kertoo olevansa äärimmäisen tyytyväinen asuntoon, mutta he odottavat perheenlisäystä, joten vuoden päästä ollaan miettimässä suurempaa asuntoa. Samoin yrityksesi tietää, jos esimerkiksi tilitoimistoasiakas kertoo, että projektihallinnan ohjelmistonne on ollut hyvä, mutta toisaalla on suunnitteilla isoja muutoksia eivätkä he tiedä, voivatko he jatkaa kanssanne muiden tietoteknisten muutosten jälkeen. Pitämällä yhteyttä asiakkaisiinne tuette heidän asiakaskokemustaan, mutta pidätte myös yrityksenne kartalla siitä, mitä asiakkaissanne tapahtuu.

Lisäkäsiä lisämyynnin tueksi

Lisämyynti on tärkeä osa tasaisen kassavirran ja yrityksen kasvun mahdollistamisessa. Uusasiakashankinnan kiireissä se kuitenkin helposti unohtuu. Huolehtimalla asiakashuolinnan polut kuntoon voi yrityksesi helposti lisämyydä yrityksen tuotteita ja palveluita. Syy siihen miksi lisämyynti on aina uusasiakashankintaa helpompaa on selkeä –  tunnettuus. Olemassa olevat asiakkaasi tuntevat jo yrityksen ja varsinkin, jos asiakashuolinta on tehty hyvin, on lisämyynti suoraviivaista tekemistä. Lisämyynnissä yrityksesi voi auttaa ostajaa ja helpottaa heidän arkeaan. Ostaja osti teiltä palvelun, jonka kylkeen kuuluu selkeä lisäpalvelu – selkeä hyöty asiakkaalle. Ostaja osti teiltä tuotteen, jota täytyy huoltaa tasaisin väliajoin – yrityksenne voi tarjota asiakkaalle huoltoja. Miettimällä lisämyynnin mahdollisuudet tuottaa yritys asiakkailleen arvokasta lisäarvoa, mutta myös itselleen tehokkaasti lisää liikevaihtoa.

Lisämyynti on helpompaa olemassa olevalle asiakkaalle

Asiakasmäärästä ja yrityksen myynnin resursseista riippuen voi lisämyynti tuntua vaikealta tehtävältä. Jos yrityksen asiakasrekisterissä on 1000 nimeä ja yrityksellä vain yksi myyjä, jonka tehtävä huolehtia myös uusasiakashankinnasta, ei yhden myyjän aika riitä kaikkeen. Tällöin yrityksen on viisasta napata kumppaniksi monikanavaisen myynnin ammattilainen, kuten Gainer. Kumppani voi huolehtia yrityksen lisämyynnistä ja asiakashuolinnasta. Kumppani suunnittelee ja toteuttaa yritykselle lisämyynnin polut, joissa hyödynnetään digi- sekä telemarkkinoinnin parhaita osia. Näin yrityksesi auttaa asiakkaitaan, huolehtii asiakassuhteista ja tuottaa tärkeää lisämyyntiä samalla, kun uusasiakashankinta rullaa tehokkaasti eteenpäin kohti uusia ulottuvuuksia.

Kaipaatko apua lisämyyntiin tai ideaa myynnin kehittämiseen? Me autamme!

Jaa:

Liity uutiskirjelistalle

Scroll to Top