Gainer

Miten telemarkkinointi auttaa tasaisen kassavirran ylläpidossa?

Oli kyseessä minkälainen yritys tahansa, millä tahansa sektorilla, missä tahansa kokoluokassa, on yksi asia jokaiselle yritykselle varma – kassavirtaa täytyy syntyä, jotta yritys tai järjestö pysyy pinnalla. Useiden yritysten haasteina on kuitenkin tasainen kassavirran aallokko hyvien ja huonojen kuukausien välillä. Epätasainen kassavirta aiheuttaa huolen lisäksi myös stressiä, kun tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Mikäli tunnet paineen tunnetta rinnassa ja tunnistat oman yrityksesi seilaamassa tuolla epätasaisen kassavirran aallokossa, ei hätää. Yrityksesi kannattaa tutustua telemarkkinointiin, sillä telestä voi olla suuri apu kassavirran heilahteluiden tasoittamisessa.

Telemarkkinointi helpottaa yhteydenpitoa

Yrityksen kassavirran takana ovat aina yrityksen asiakkaat. Yrityksen arki jakautuukin usein asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, uusien asiakkaiden etsimiseen ja pyrkimykseen pitää vanhat asiakkaat yrityksesi asiakaskunnassa mahdollisimman pitkään. Usein keskeiseen rooliin kassavirran tasoittamiseksi nouseekin viestintä, markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu. Näiden pilarien ollessa kunnossa on yrityksellä hyvät edellytykset seesteisempään aallokkoon. Monipuolisen telemarkkinointiyrityksen, kuten Gainer, etu onkin juuri palveluiden moninaisuudessa. Gainer pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yritykselle laajasti asiakaskohtaamisen palvelut markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja asiakaspalvelun saroilla. Tämän vuoksi tasaiseen aallokkoon suunnatessa kannattaa napata perämieheksi telemarkkinointiyritys.

Telemarkkinoinnilla takaat jatkuvan uusasiakashankinnan

Yritysten arki on usein hektistä. Oli kyse suuresta tai pienestä yrityksestä on työntekijöiden aika helposti kortilla. Erityisesti myynnin resurssit hyötyisivät muutamista tehokkaista lisäkäsistä. Telemarkkinoija on myynnin ammattilainen, joka varmistaa uusasiakashankinnan tasaisen jatkuvuuden. Kylmäsoittaminen ei ole jokaisen kokeneenkaan myyjän lempipuuhaa, kun taas telemarkkinoijan ydinosaamista on juuri kylmäsoittaminen ja hän kontaktoi yrityksen kohderyhmää koko päivän ajan. Kun yritys nappaa myynnin tueksi telemarkkinoinnin varmistaa yritys sen, etteivät yrityksen sisäiset palaverit, asiakassäädöt, sopimusten korjailu tai muut asiat vie aikaa pois myynniltä, kun käytössä on telemarkkinoija, joka huolehtii jatkuvasta kontaktoinnista yrityksen myynnin tukena. B2B-yrityksille telemarkkinoija voi olla avuksi buukkausten hoitamisessa. Buukkarin avulla yrityksen myyjien kalenteri täyttyy myynnin käynneillä, eikä kylmäsoitoilla. Tuote-, ratkaisu-, tai palvelumyynnissä telemarkkinoija voi myynnin lisäksi kartoittaa uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden varalle. Näin yritykseltä ei mene yksikään uusasiakasmahdollisuus sivusuun.

Olemassa olevista asiakkaista huolehtiminen paikkaa reiät veneessä

Yksi tärkein syy kassavirran heiluntaan on olemassa olevien asiakkaiden lähteminen. Tietty prosenttiosuus lähtijöitä on normaalia, mutta usein lähdön voi estää panostamalla asiakassuhteesta huolehtimiseen. Yritys saa tähän loistavan tuen nappaamalla telemarkkinoijat asiakassuhteiden huolehtijoiksi. Yrityksen omat asiakasvastaavat huolehtivat tietenkin asiakassuhteen tärkeämmistä teemoista, mutta telemarkkinoija huolehtii yhteydenpidosta asiakkaisiin tasaisin väliajoin kuulostellen heidän tuntemuksiaan, kysyen palautetta ja varmistaen tyytyväisyyttä. Telemarkkinoija pystyy myös reagoimaan mahdollisiin lisämyynnin tarpeisiin helposti. Tällainen asiakassuhteen huolinnan lisätaso varmistaa, ettei yritykselle tapahdu turhia ja yllättäviä asiakaslähtöjä, jotka olisi voitu estää tasaisella viestinnällä.

Yksikään potentiaalinen ostaja ei huku datamereen

Arjen heitellessä on ymmärrettävää, että aina jokaista kylmäsoittoa ei ehditä tarkistaa tai kontaktoida uudelleen. Kontaktilistojen ollessa täynnä tuhansia nimiä ei aina pystytä soittamaan kaikkia kontakteja läpi yrityksen muiden tehtävien lomassa. Lisäksi he, joille yrityksen tarjonta ei soittohetkellä ollut merkityksellinen, katoavat helposti bittiavaruuden uumeniin. Jos tunnistat yrityksen arjessa tämänkaltaista kiirettä, on järkevää harkita telemarkkinoijan hyödyntämistä. Telemarkkinointiyritykset ovat asiakaskohtaamisten ammattilaisia, mutta heillä on myös käytössään viimeisin teknologia asiakaskontaktoinnin hoitamiseen. Näin jokaista mahdollista ostajaa tavoitellaan useamman kerran, heidän tarpeensa kartoitetaan, sekä heille kirjataan uusi soittoaika suoraan järjestelmään tietyn ajan päähän. Näin varmistutaan, että kyseiselle henkilölle soitetaan varmasti myös uudelleen tulevaisuudessa, eikä hän katoa bittiavaruuden horisonttiin.

Telemarkkinointi tukee ja auttaa yritystä tasaamaan kassavirtaansa

Telemarkkinoinnin tehtävä on auttaa yrityksiä arjen myynnin ja markkinoinnin haasteiden selättämisessä. Telemarkkinointi onkin olemassa, jotta yritykset voisivat keskittyä yrityksen arkeen, yritysten asiakkaista huolehtimiseen ja yrityksen toiminnan kehittämiseen samalla, kun telemarkkinoija huolehtii tasaisen kassavirran ylläpidosta. Sijoittaminen telemarkkinointiin onkin sijoitus yrityksen arkeen, sillä telemarkkinointi vähentää yrityksen tulosstressiä, kun yritys voi olla varma, että heillä on käytössä kumppani, joka kontaktoi, myy, markkinoi ja viestii asiakkaille aina silloinkin, kun yritys ei itse ehdi. Tällainen toiminta takaa yritykselle tasaisemman kassavirran, vähemmän myrskyisät aallot ja tehokkaampaa tekemistä kohti yrityksen kasvua.

Jaa:

Liity uutiskirjelistalle

Scroll to Top