Gainer

8 tapaa, joilla Gainer voi tukea yrityksesi kasvua

Gainer on myynnin ja markkinoinnin rautainen ammattilainen. 35-vuoden ajan olemme auttaneet asiakkaitamme kasvattamaan liikevaihtoaan erilaisin myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun keinoin. Olemme vuosien varrella auttaneet yrityksiä useilla eri sektoreilla B2B- ja B2C-myynnistä varainhankintaan saakka. Asiakaskohtaamiset, myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu ovat ammattiosaamistamme. Listasimme alle kahdeksan erilaista tapaa, joilla Gainer voi auttaa ja tukea yrityksesi myynnin kasvua. 

1. Jatkuva asiakashuolinta tehostamassa asiakaskokemusta


Digitalisoituvassa maailmassa asiakkaiden brändilojaalius on koetuksella. Verkossa on helppo löytää, verrata ja etsiä itselleen parhaita vaihtoehtoja, jonka vuoksi kuluttajat sekä yritykset vaihtavat palveluntarjoajaa useammin kuin ennen. Erottumalla massasta voi yrityksesi luoda jatkuvia asiakassuhteita. Tärkeä osa jatkuvan asiakassuhteen luomista on jatkuva, henkilökohtainen, asiakashuolinta. Asiakashuolinnan tehtävä on ylläpitää asiakassuhdetta, mutta myös kartoittaa mahdollisia tulevaisuuden tarpeita. Näin yritys saa hyödyllistä tietoa tulevista myynnin mahdollisuuksista. Asiakashuolinta voidaan hoitaa puhelimitse tai sähköisesti, yrityksestä riippuen. Hyvin mietitty ja rakennettu asiakashuolinnan malli varmistaa, ettei asiakas katoa ostotapahtuman jälkeen vaan säilyy yrityksen asiakkaana vielä pitkään. 

2. Ajanvaraus tukemassa yrityksen myynnin tehokkuutta


Yrityksen sisäinen myyntikapasiteetti on kasvua haettaessa mittaamattoman tärkeä. Jos yrityksen omien myyjien aika valuu kuitenkin kylmäsoittoihin, kartoitukseen ja kalenteriaikojen pyörittelyyn, eivät he ehdi tehdä sitä, mitä he osaavat parhaiten; myydä yrityksesi tuotteita kiinnostuneille liideille. Ulkoistamalla ajanvarauksen vapauttaa yritys aikaa myyjiensä kalentereista juuri sille olennaisimmalle – myynnille.

3. Lisämyynti olemassa oleville asiakkaille


Olemassa olevalle asiakkaalle on huomattavasti helpompi myydä kuin täysin uudelle, kylmälle kohderyhmälle. Vanhojen asiakkaiden hyödyntäminen myynnissä ja liikevaihdon kasvattamisessa jää usein kuitenkin toissijaiseksi, kun haetaan eksponentiaalista kasvua. Lisämyynti on taitolaji, jossa kuuntelemalla asiakasta voi löytää useita uusia mahdollisuuksia myyntiin. Jos olemassa olevat asiakkaat unohdetaan ja jätetään taka-alalle heittää yritys valtavan myynnin potentiaalin hukkaan. Tämän vuoksi lisämyyntiä ei tule unohtaa tavoitteista ja vuosisuunnitelmista vaan ottaa aktiiviseksi osaksi yrityksen kasvua.

4. Uusien kohderyhmien löytäminen ja uusasiakashankinta


Uusien asiakkaiden hankkiminen on monen yrityksen toiminnan jatkuvuuden elinehto. Uusasiakashankinta voi kuitenkin tuottaa päänvaivaa, jos yrityksellä ei ole rautaista myynnin kokemusta tai osaajia käytössään.
Vuosien varrella me Gainerilla olemme keränneet laajasti osaamista myynnistä, myynnin psykologiasta, kohderyhmistä, liidien lämmityksestä sekä spiikin merkityksestä. Voimme tarjota näkemyksiä olemassa olevan kohderyhmän toimivuudesta, sekä hankkia täysin uusia kohderyhmiä yrityksen tarpeisiin.

5. Markkinatutkimus uuden asiakasryhmän löytämiseen


Tutkimusten hyödyntäminen yrityksen toiminnan kasvattamisessa on usein unohdettu voimavara. Erilaisten markkinatutkimusten avulla voidaan selvittää markkinarakoja ja etsiä uusia potentiaalisia kohderyhmiä yrityksen tarpeisiin. Hyödyntämällä markkinatutkimusta voi yritys löytää täysin uusia kulmia tuotteidensa myyntiin tai ideoita tuotekehitykseen. Markkinatutkimus tarjoaa dataa, jonka pohjalta yrityksen on helpompi rakentaa toimintaansa tulevaisuudessa.

6. Liidien hankkiminen ja niiden konvertointi


Joskus kasvun esteenä on liidien puute. Liidien hankkiminen ja niiden konvertointi asiakkaiksi vaatii asiakastuntemusta, suunnittelua ja oikeita kanavavalintoja. Hyvin rakennetut viestit, selkeä asiakaspolku ja läpi prosessin kantava tarina, kampanjan punainen lanka, kuljettavat liidiä sujuvasti kohti kauppaa. Gainer on vuosien aikana rakentanut useita onnistuneita monikanavaisia kampanjoita, joiden avulla olemme hankkineet asiakkaallemme liidejä ja konvertoineet ne myöhemmin asiakkaiksi. Liidien hankinta ja konvertointi sopivat kaikenlaisille asiakkaille varainhankinnasta B2B-myyntiin.

7. Omnikanavainen markkinointi yhdistettynä henkilökohtaiseen kontaktiin


Omnikanavaisuus on yksi puhutuimmista termeistä markkinoinnin ja myynnin saralla. Omnikanavaisuus tarkoittaa markkinointia ja myyntiä, jossa jokainen yrityksen kanava sulautuu yhteen selkeäksi kokonaisuudeksi, jossa ei ole väliä, mitä kautta asiakas yrityksen löytää. Gainer pystyy huolehtimaan yrityksesi markkinoinnista, myynnistä sekä asiakaspalvelusta niin, että kokonaisuus näyttäytyy asiakkaalle aina saumattomalta ja asiakaskokemus tuntuu luontevalta. Omnikanavaisuuteen panostamalla yritys varmistaa, ettei asiakkaan asiakaskokemus säry matkan varrella rikkinäisiin viesteihin tai sekalaiseen visuaalisuuteen, vaan kokonaisuus on selkeä ja helppo hahmottaa – kanavasta riippumatta. 

8. Tehostettu ja reaktiivinen asiakaspalvelu


Ulkoistamalla asiakaspalvelun toimijalle, joka huolehtii yrityksen myynnistä, on yrityksellä suuret onnistumisen mahdollisuudet. Ulkoistettu asiakaspalvelija on asiakaskohtaamisen ammattilainen, jolta sujuu viestintä asiakkaiden kanssa kaikissa kanavissa. Tämän lisäksi asiakaspalvelijalla on myös myynnin osaamista, jonka ansiosta hän osaa tarjota asiakkaalle tarvittaessa uusia palveluita ja tuoda esiin ideoita, joita pelkkä asiakaspalvelija ei välttämättä osaisi ajatella. Ulkoistettu asiakaspalvelu ei ole kiinni sisäisissä palavereissa eikä hänen aikaansa kulu muihin yrityksen omiin tehtäviin. Ulkoistettu asiakaspalvelija on aina tavattavissa, jotta asiakkaasi saa yrityksesi kiinni, milloin vain. Ulkoistamalla asiakaspalvelun vapauttaa yritys aikaa toimintansa kehittämiseen sekä varmistaa, että yrityksen asiakas saa yrityksen aina kiinni, milloin tahansa. 

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota meihin yhteyttä!

Mikko Laakso
Toimitusjohtaja
+358 40 548 9511 mikko.laakso@gainer.fi

Jaa:

Liity uutiskirjelistalle

Scroll to Top