Gainer

4 asiaa, jotka ottaa huomioon telemarkkinointikampanjaa suunnitellessa

Yrityksesi haluaa lisää myyntiä ja mietitte uusia mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen. Joku keskustelupöydässä ehdottaa telemarkkinointia, jota ette ole ennen kokeilleet. Telemarkkinointi on tuottanut tutussa yrityksessä positiivisia tuloksia, joten annatte idealle vihreän valon. Uuden aloittaminen kuitenkin hieman hermostuttaa, ettekä tiedä miten kampanjaan tulisi valmistautua. Onneksenne Gainer on telemarkkinoinnin ammattilainen, ja loimmekin yrityksellenne listan asioista, jotka kannattaa ottaa harkintaan telemarkkinointikampanjaa suunnitellessa.

Mitä ”myydään”?

Kampanjasuunnittelu kannattaa aloittaa perusasioista, kuten kampanjan tarkoituksen miettimisestä. Etsittekö kumppania myymään tuotetta, buukkaamaan käyntejä kalenteriin, huolehtimaan asiakaspalvelusta, hankkimaan uusia jäseniä, tekemään varainhankintaa tai näiden yhdistelmää? Mitä tarkemmin pystytte miettimään mitä todellisuudessa haluatte ”myytävän” sitä paremmat mahdollisuudet kampanjalla on onnistua. Esimerkiksi ”yrityksen palveluita” on todennäköisesti liian lavea määritelmä myytävästä asiasta, jos yrityksellänne on yli 4 erilaista palvelua tarjonnassaan. Jos yrityksen palvelutarjoama on laaja on hyvä miettiä, olisiko tarjonnassa muutamaa tuotetta tai palvelua, joille haluaisitte juuri nyt lisää ostajia. Esimerkiksi juuri lanseerattu uusi palvelu tai vuodenaikaan sopiva tuote on erinomainen vaihtoehto pilottikampanjaan. Ensimmäistä kampanjaa suunnitellessa on hyvä aloittaa kokeilullisella asenteella, jossa muutoksia voidaan tehdä, kun tehdessä opitaan lisää.

Kenelle myydään?

Telemarkkinoinnissa liideillä, eli potentiaalisilla asiakkailla, on suuri merkitys onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi yrityksen kannattaa miettiä, keitä kampanjalla tavoitellaan; kohderyhmä voi löytyä olemassa olevista kontakteista, tai liidejä voidaan kerätä esimerkiksi digimarkkinoinnin keinoin tai ostamalla kohderyhmää asiakasrekisteristä. Hyvin suunniteltu kohderyhmä voi tuottaa erinomaisia tuloksia kampanjalle jälkeenpäin.

Kuinka lämpimiä liidinne ovat?

Mikäli teillä on kohderyhmä valmiina telemarkkinointiin, on hyvä kertoa heti valmiiksi mistä ja milloin liidit on kerätty. Liidien lämpöaste tulee nimittäin vaikuttamaan kampanjan tulosten arviointiin. Mikäli liidinne ovat lähiaikoina kerättyjä verkkosivujenne yhteydenottolomakkeelta, on erittäin todennäköistä, että tämä näyttäytyy tuloksissa positiivisesti, sillä lämpimälle liidille on aina helpompi myydä.
Mikäli liidinne ovat kuitenkin arvonnasta kolmen vuoden takaa, ei tämäkään ole este onnistumiselle. On kuitenkin tärkeää, että asiasta kerrotaan heti alkumetreillä, jotta viileys voidaan ottaa huomioon spiikissä ja tuloslaskelmissa. Mitä lämpimämpiä liidit ovat ja mitä enemmän he tietävät yrityksestänne ja myymästänne tuotteesta, sitä parempia tuloksia yritys tulee saamaan telemarkkinoinnin avulla.

Mitä vaiheita kampanjaan kuuluu?

Gainer on monikanavaisen myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Vuosien varrella Gainer on kerännyt asiantuntemusta parhaista telemarkkinointikampanjoista ja yksi avain onneen ovat juuri aiemmin mainitut liidin lämmittämisen toimenpiteet. Digitalisoituneessa maailmassa puhelu liidille on harvoin ainoa kohtaaminen, jonka henkilö käy yrityksenne kanssa. Parhaita tuloksia saadaan, kun kampanjaan kuuluu myös muita vaiheita – mikäli B2B-liidit on esimerkiksi hankittu asiakasrekisteristä, kannattaa heille esimerkiksi lähettää sähköpostiviestintää ja ladattavia materiaaleja, joiden avulla heidän tietoisuutensa yrityksestänne kasvaa.

Monikanavaisessa kampanjassa eri vaiheet otetaan aina huomioon myynnin spiikissä, joka räätälöidään liidin taustaan ja tietoihin yrityksestä. Sama periaate toimii myös kuluttajille. Jos henkilö on jättänyt yhteystietonsa yritykselle osana pidempää kampanjaa, johon kuuluu esimerkiksi mielenkiintoa herättävä somemainos sekä tietoisuutta kasvattava kampanjasivu, on puhelinsoitto rakennettu osaksi asiakaspolkua. Telemarkkinointikampanjaa mietittäessä on aina hyvä pohtia, olisiko kampanjassa tilaa monikanavaiselle tekemiselle.

Mitä tuloksia tavoitellaan?

Ensimmäinen telemarkkinointikampanja on aina kokeilullinen kokonaisuus. Kampanjalle on kuitenkin hyvä asettaa jotakin tavoitteita, joita kohti liikutaan. Kun tulokset on määritelty heti alussa voi yritys luottaa siihen, että telemarkkinointiyritys huolehtii viestinnästä asiaankuuluvasti. Mikäli tulokset eivät vastaa toivottuja, voi telemarkkinointiyritys tehdä tarvittavia muutoksia ja miettiä yhdessä yrityksesi kanssa, miten tuloksia voitaisiin parantaa. Mikäli kampanja on vuorostaan menestys voi yritys rentoutua ja iloita raporttien positiivisista tuloksista.

Telemarkkinointikampanjan aloittaminen on loistava ajatus kaikenlaisille yrityksille. Telemarkkinoija on myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ammattilainen, joka tuo yritykselle lisäkäsiä myynnin kasvattamiseen. Telemarkkinointifirma, kuten Gainer, on vuorostaan myynnin psykologian, tuloksellisen tekemisen ja asiakaskohtaamisten ammattilainen, joka osaa auttaa yritystä ensimmäisen kampanjan rakentamiseen. Yhdessä rakennettu kampanja, jossa pohjatyö on tehty hyvin mahdollistaa yritykselle uusia väyliä kasvuun ja kehittymiseen.

Apua telemarkkinoinnista?

Jaa:

Liity uutiskirjelistalle

Scroll to Top